Video

Măng Non - MN Sped
Hành trình Măng Non đã và đang đi cùng những thay đổi to lớn về cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên - nhân viên và quan điểm giáo dục riêng.
Giãi trí cuối tuần cùng Măng Non MNSped
Ở Măng Non không chỉ có các tiết ngồi bàn bật âm, chú ý, học ngôn ngữ nhận thức mà còn đi sâu vào vận động qua các trò chơi, giúp trẻ dần dần tích hợp các điều trên một cách thẩm thấu hơn.
Cô giáo với nỗi niềm can thiệp cho trẻ tự kỷ
Cô giáo với nỗi niềm can thiệp cho trẻ tự kỷ - THLA