QUY TRÌNH CAN THIỆP

 QUY TRÌNH CAN THIỆP

1.      Đánh giá cận lâm sàng:

- Nhà trường yêu cầu PH đến các cơ sở y tế có thẩm quyền như BV Nhi Đồng 1,2,3 hoặc khoa tâm lý BV TT TPHCM…để đánh giá chẩn đoán chính xác tình trạng của con.   

2. Quy trình:                       

- Sau khi có kết quả đánh giá chẩn đoán, chuyên môn nhà trường sẽ đánh giá lại mức độ phát triển hiện tại ở các lĩnh vực của HS, quá trình này mang tính chất khách quan và mất thời gian 1 tháng ( HS vẫn học, tương tác, làm quen…)

- Tiếp đó, GV phụ trách sẽ lên một kế hoạch tổng quát dài hạn trong vòng 6 tháng dựa vào khả năng hiện có của HS.

- Bước thứ 3, GV sẽ lên mục tiêu hàng tháng cho HS dựa vào kế hoạch tổng quát và vùng phát triển gần nhất của trẻ.

- Thực hiện kế hoạch, báo bài cho PH vào cuối thứ 6 hàng tuần chi tiết rõ ràng để cha mẹ có thể ôn tương tác cho con vào cuối tuần nhằm kết nối vai trò của PH trong quá trình can thiệp cho con.

- Đánh giá định kỳ nội bộ lại, tiếp tục kế hoạch.