ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

 ĐỘI NGỦ NHÂN SỰ

1.      Sáng lập:

-         Chủ đầu tư: Ông Phan Quốc Bảo – Cử nhân ĐH Ngân hàng TPHCM -  chứng chỉ hòa nhập cho trẻ Khuyết tật.

-         Quản lý - Chuyên môn chính: Cô Hiệp Thị Mộng Nhi – Cử nhân ĐH SP TP HCM Chuyên ngành GDĐB.

2.      Đội ngũ GV – Nhân viên hỗ trợ.

-         GV Bùi Thị Hà – Cử nhân GDĐB trường ĐHSP TPHCM

-         GV Vũ Đoàn Trang Nhã – Cử nhân GDĐB trường ĐHSP TPHCM.

-         GV Nguyễn Anh Thi – CĐ SP TW3 – Nha Trang.

-         GV Nguyễn Thị Kiều Oanh – Cử nhân GDMN ĐH Sài Gòn – CC Can thiệp sớm cho trẻ Tự kỷ.

-         Cộng tác viên Nguyễn Thiết Duyên – Cử nhân GD Tiểu học – Giáo dục Hòa nhập cho trẻ khuyết tật DHSP TP HCM.

-         GV Trần Vũ Thúy An – Cử nhân tâm lý học ĐH SP TP HCM.

-         GV Lê Phúc Tấn – Cử nhân tâm lý học ĐHSP TP HCM.

-         GV Võ Thị Hồng Oanh – CĐ GDMN – CC Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.

-         GV Đinh Thị Cẩm Trúc – GV MN – Chứng chỉ can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ và CC Kỹ năng Tiền học đường.

-         ….

-         Và các nhân viên hỗ trợ khác: cấp dưỡng, thể chất, vệ sinh, bảo vệ…